" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els CP'S i els sistemes de qualificació professional externs als circuits clàssics de la formació...
Regular perquè les persones participants a la formació puguin rebre els ajuts i beques mentre...
Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerables.
La flexibilitzar l’execució del CPs que es pogués fer modular. Hi ha mòduls dels CPs que estan...
Ara tenim una oportunitat molt bona de treure'n profit d'una pandèmia. De fet, el SEPE ha...
Proposem que les persones amb problemes de salut mental siguin contemplades a tots els efectes (...
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...
Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències professional...
Cal potenciar els cursos de FP destinats a joves desocupats, amb baix perfil formatiu i...
En el sistema de detecció de necessitats formatives la prospecció és clau, vinculada al sector i...
 • Creat el
  22/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una resposta...
Els programes formatius publicats pel SEPE es troven la gran majoria desactualitzats ja que hi ha...
Donada la dimensió i abast que està generant el sector professional de cures, i el buit formatiu...
Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades durant un període de...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Proposta concreta de millora:
En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de...
En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualitat docent només...
Major difusió per part de les oficines de treball de la formació ocupacional, promoure que els...
L’actualització dels CP es poc operativa. En la família professional d’Informàtica i comunicació...
Facilitar la simplificació administrativa, actualment existeix normativa estatal que regula el...