" class="part-icon-bars">

Qualificació i Formació Professional

#FPocupació Projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/01/2021 - 08/02/2021
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Major difusió per part de les oficines de treball de la formació ocupacional, promoure que els...
Proposta concreta de millora:
En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de...
Realitzar un diagnòstic del mercat de treball en funció de les competències professional...
Ara tenim una oportunitat molt bona de treure'n profit d'una pandèmia. De fet, el SEPE ha...
Conceptualitzar el valor de la FP des d'una visió més global, entenc que des del Departament de...
L’actualització dels CP es poc operativa. En la família professional d’Informàtica i comunicació...
Facilitar la simplificació administrativa, actualment existeix normativa estatal que regula el...
Desenvolupament de més CP de nivell 1, és on tenim el col·lectius més vulnerables.
Tant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com del Consorci per a la Formació Contínua a...
Conectar empreses que estan inscrites al SOC que busquen treballadors amb entitats que bsuquen...
- Agilitzar l'acreditació d'especialitats, rebaixant els requisits. Una opció addicional és...
En aquest epígraf segur tenim molts ítems a valorar, però ... mesurar la qualitat docent només...
Els acords de pagament s’han d’acomplir de forma fefaent per vetllar per un sistema rigorós i de...
Proposem que les persones amb problemes de salut mental siguin contemplades a tots els efectes (...
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el sistema de detecció de necessitats formatives la prospecció és clau, vinculada al sector i...
 • Creat el
  22/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/01/2021
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Establir principis en relació al disseny de campanyes de comunicació a curt i a llarg termini per...
Serveis amb les següents característiques:
Universals: al servei de totes les persones en funció...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Donada la dimensió i abast que està generant el sector professional de cures, i el buit formatiu...
Possibilitats de realitzar els CP subvencionats per a persones desocupades durant un període de...
 • Creat el
  24/01/2021
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Articular els certificats de professionalitat per tal que tinguin una millor acollida en el...
Agilitat en els procediments d’homologació de noves formacions que permetin una resposta...
Implicació dels centres de formació profesional en els espais de coordinadció del serveis d’ocupació
Els programes formatius publicats pel SEPE es troven la gran majoria desactualitzats ja que hi ha...
La dependència de les convocatòries de subvenció anuals dels centres col·laboradors del Servei...
Els CP'S i els sistemes de qualificació professional externs als circuits clàssics de la formació...
En la formació per a la millora de l'ocupabilitat, amb la visió d'escenaris canviants, amb...
El sistema de FPO ha de garantir uns criteris de concurrència competitiva, d’homologació...
Definir l'escenari clar d'educació i formació al llarg de la vida, amb possibles canvis i...
Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a la formació professional, la qual...
Regular perquè les persones participants a la formació puguin rebre els ajuts i beques mentre...
La flexibilitzar l’execució del CPs que es pogués fer modular. Hi ha mòduls dels CPs que estan...
Es necessari fer previsions a més llarg termini de quan s'obriran els procediments d'acreditació...
Cal potenciar els cursos de FP destinats a joves desocupats, amb baix perfil formatiu i...
Les acreditacions esdevindran un element clau en la qualificació professional dels treballadors....