" class="part-icon-bars">

Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a Catalunya

Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a Catalunya

En els últims anys, han proliferat les queixes i les reclamacions formulades per part de diversos sectors de la societat catalana en relació amb l’estructura i el funcionament del mercat dels serveis funeraris i, en concret, amb el baix grau de competència, els elevats preus i l’assimetria informativa amb la que es troben els usuaris. Aquesta problemàtica es tradueix en dificultats per a l'accés de tercers a tanatoris, les dificultats d’informació i elecció dels clients i la demanda de requisits desproporcionats per a l'establiment de les empreses funeràries en alguns municipis. En suma, l’evolució normativa i empresarial del sector ha portat a una estructura del mercat fragmentada i poc flexible per adaptar-se a les noves realitats i demandes de la societat catalana. Per a més informació, podeu consultar el document "Situació econòmica i jurídica dels serveis funeraris", facilitat a l'annex.

Després d'aquesta anàlisi, el Govern de la Generalitat de Catalunya entén que una part important de la problemàtica té el seu origen en la normativa catalana i, per aquest motiu, proposa la redacció d’una nova llei de serveis funeraris per tal de:

- Afavorir la competència efectiva entre les empreses −així com la seva competitivitat−, en benefici de l’eficiència econòmica i el benestar dels consumidors.

- Assegurar que els consumidors disposin d’un major grau d’informació sobre l’oferta de serveis funeraris i amplitud de rang de preus.

- Reforçar la seguretat jurídica amb un marc normatiu més clar i harmonitzat.

En el marc d'aquest procés de revisió normativa, s’inicia aquesta consulta pública amb l’objectiu que la ciutadania, les entitats públiques municipals, les associacions de consumidors, les empreses del sector i els seus representants puguin fer les aportacions oportunes sobre l’oportunitat de la mesura i les línies que aquesta hauria de seguir. La Generalitat ha preparat una Memòria preliminar d'avantprojecte de llei sobre els serveis funeraris, que podeu consultar en els documents annexats a sota.

De forma orientativa, es plantegen les següents preguntes per tal de facilitar la reflexió i les posteriors aportacions:

- És una queixa habitual per part de la ciutadania que els preus dels serveis funeraris són excessius, quines mesures es podrien prendre per reduir-los: més varietat en l’oferta empresarial? millor informació? més transparència? fomentar l’ús de taüts més senzills i econòmics?

- Des de fa anys, la població no vetlla el difunt en el seu domicili particular sinó que ho fa en els tanatoris, infraestructures difícilment replicables i disperses pel territori català:  penseu que la normativa hauria de facilitar l’accés de terceres empreses a aquells tanatoris ja establerts a Catalunya? Tant l'accés als tanatoris públics com als privats? En aquest sentit, quines mesures considereu que ajudarien a l’obertura dels tanatoris a tercers?

- Diversos organismes han presentat informes on s’assenyalen requisits desproporcionats o innecessaris en l’adquisició de l’autorització de serveis funeraris. Creieu que existeixen requisits amb aquestes característiques? Si es així, quins serien?

Recordeu registrar-vos aquí per a poder realizar la vostra aportació a través del portal Participa Gencat o, si ho preferiu, envieu un correu electrònic a la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació a través de la direcció: dg.promocio.veh@gencat.cat.

Propostes Veure tots (1)

Iniciem el prócés de reforma de la llei de serveis funeraris amb el convenciment que un increment...
Veure tots (1)
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data de finalització 30 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-07-92

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reforma-llei-serveis-funeraris/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reforma-llei-serveis-funeraris/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Seguidores

1

Propostes