" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/04/2022 - 25/06/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és recollir aportacions i suggeriments a la proposta de desplegament del títol II de la Llei d’educació, del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, per tal d’aconseguir una eina que emmarqui el tractament de les llengües al centre educatiu que, en els termes del Pla de Govern, permeti una millora real del sistema educatiu i l’impuls de la llengua. 

Els objectius de la proposta inclouen:

 • Millorar la prestació dels serveis públics educatius.
 • Garantir el dret a l'educació de tot l’alumnat, amb la màxima inclusió i sense segregació.
 • Enfortir el model lingüístic del sistema educatiu.
 • Donar compliment, mitjançant l’exercici de la potestat reglamentària, a l’obligació que correspon a l’Administració educativa de regular l’ús vehicular de les llengües en el sistema educatiu.
 • Reforçar la seguretat jurídica dels centres i del conjunt de la comunitat educativa. 


Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. S’haurien de regular altres aspectes?
 4. Quines mesures caldria establir per garantir l’assoliment dels principis del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya?
 5. Considereu que el model actual ha garantit l’assoliment dels principis del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya? Si considereu que no, què canviaríeu i per què?
 6. Creieu que s’ha de donar més autonomia als centres educatius en la determinació dels mecanismes per mesurar si s’han assolit aquests principis o, fins i tot, admetre la definició de principis propis específics centre per centre?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat ‘Propostes’ del menú superior. Per fer la proposta t’hauràs hagut de donar d’alta al portal.

Propostes Veure tots (1)

Els objectius del recurs són proporcionar una atenció personalitzada de l’alumnat nouvingut,...
Veure tots (1)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom amb la voluntat de recollir les opinions i demandes de la ciutadania en general i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats de l’àmbit educatiu. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. La consulta anirà dirigida, també, a les entitats municipalistes de Catalunya i al conjunt de la ciutadania, així com a altres ens que hi puguin estar interessats i la contribució dels quals pugui ser especialment important per la seva especialització.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General de Currículum i Personalització
Disposa de retorn
Data d'inici 23 de Març de 2022
Data de finalització 25 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2022-03-475

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/regim-linguistic-sistema-educatiu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/regim-linguistic-sistema-educatiu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

26

Seguidores

1

Propostes