" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Reglament de la Llei d’Arquitectura

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Fase 2 de 2
Retorn 16/09/2020 - 31/10/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

Objectiu de la consulta

L’objectiu de la consulta és el d’obtenir informació i conèixer l’opinió sobre:

a) Com s’han d’estructurar i organitzar els Premis Catalunya en l’àmbit de l’Arquitectura i el Patrimoni Construït (quan s’han de convocar, qui hi pot participar, quins membres tindrà el jurat, quines garanties d’imparcialitat i independència han de tenir els membres; quina documentació s’ha de presentar per participar-hi; com es publicaran els guanyadors/res).

b) Com s’ha de conformar el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Catalunya (nombre de membres, procedència territorial i professional, etc.) i sobre quins aspectes concrets ha d’emetre informe

c) Com s’han de desenvolupar les funcions dels jurats dels concursos per a la redacció de projectes del procés arquitectònic (drets i deures).

d) Les possibles solucions per garantir la participació dels professionals en els concursos de projectes dels contractes de serveis del procés arquitectònic i dels concursos dels instruments de planejament urbanístic i per assegurar que l’elecció dels participants sigui la millor en termes de qualitat arquitectònica.

e) Com s’ha de garantir que les modalitats de participació en els concursos per a la redacció de projectes no dificulti la participació de les empreses i professionals.

Es considera especialment convenient, abans de l’elaboració del projecte, copsar com es percebria aquesta iniciativa entre les administracions locals i d’altres organismes públics amb competències en la contractació i els col·legis i sectors professionals de l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.

Grups als quals s’adreça la consulta

Per bé que la consulta està oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions, resulta convenient obtenir el parer de les associacions representatives dels ens locals, dels col·legis professionals amb competències relacionades amb aquestes matèries, i d’altres ens interessats que en poguessin resultar afectats. Entre d’altres: Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Ajuntament de Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi de Geògrafs a Catalunya, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Col·legi de Notaris de Catalunya, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis, Associació Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, Centres universitaris amb escoles tècniques d’arquitectura, Gremi de constructors d’Obres de Catalunya, Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció, AVS Catalunya – Promotors Públics del Sòl i Habitatge i Associació Catalana d’Enginyeria i Arquitectura (ASINCA)

Mecanisme de participació: Debat obert

 1. Com s’han d’estructurar i organitzar les diferents tipologies que correspondria als Premis Catalunya en l’Àmbit de l’Arquitectura i del Patrimoni Construït?
 2. Quins són els aspectes que considereu més rellevants determinar en relació amb la composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, en el marc de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura?
 3. Quins aspectes són necessaris regular amb relació als jurats que intervenen en els concursos d’idees i dels concursos de projectes dels contractes dels serveis del procés arquitectònic i dels concursos del dels instruments de planejament urbanístic?
 4. Com s’ha de millorar la participació en els concursos per a la redacció de projectes del procés arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic i no dificultar la participació de les empreses i professionals?

Altres formes de participació: Qüestionari

Responeu el qüestionari adjunt

Documentació addicional:

Propostes Veure tots (15)

 • Creat el
  15/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Haurien de ser membres dels jurats els professionals de l’enginyeria i enginyeria tècnica...
L’Informe de regulació 23/2016, de 27d’abril, de l’Autoritat Catalana de la Competència, sobre el...
 • Creat el
  15/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (15)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Juliol de 2020
Data de finalització 15 de Setembre de 2020
Referència: II-PART-2020-07-346

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-arquitectura/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-arquitectura/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

33

Seguidores

1

Comentaris

15

Propostes

1

Adhesions

2

Respostes