" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret del Reglament de desplegament de la Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Fase 2 de 2
Fase de tancament 05/07/2022 - 10/10/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  16/05/2022 - 04/07/2022

  Fase de participació pública

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer els seves aportacions.

 2. 2
  05/07/2022 - 10/10/2022

  Fase de tancament

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar.