" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret del Reglament de desplegament de la Llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Fase 2 de 2
Fase de tancament 05/07/2022 - 10/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pretén recollir les propostes que puguin fer les entitats vinculades amb el sector portuari i del transport marítim per a la regulació d’aquests.

Objectiu de la consulta

Interessa recollir les aportacions d’aquestes entitats i de professionals que han d’aplicar la norma perquè aquesta sigui el més comprensible possible. 
En un sentit anàleg, amb la consulta es pretén aconseguir la percepció client en el sentit de conèixer que esperen i necessiten les persones i entitats usuàries dels ports, especialment de les dedicades a la nàutica esportiva, quan fan ús de les seves instal·lacions. De la mateixa manera en el cas del transport en aigües marítimes i continentals respecte els seus potencials usuaris.  
La consulta hauria de permetre identificar com es valoren els diferents aspectes que són gestionats per l’Administració Portuària, el marge de millora existent i les possibles accions tendents a fer-los més eficaços i eficients.

Preguntes per centrar les aportacions

  1. Esteu d’acord en què els ports esportius es puguin classificar per categories amb un sistema similar al dels hotels? Quins aspectes considereu s’han de tenir en compte per a la classificació esmentada (instal·lacions, serveis, preus).  
  2. De quina manera penseu que els ports de competència de la Generalitat poden actuar com un veritable motor de l’economia catalana?  
  3. Considereu que els ports es “relacionen” bé amb l’entorn territorial en què estan situats, o es poden preveure mesures per facilitar la integració port-ciutat? Podeu posar algun exemple de mesura en aquest sentit? 
  4. Com poden les infraestructures portuàries contribuir a la sostenibilitat ambiental en un context de canvi climàtic?  
  5. Com penseu que s’ha de regular el transport en aigües marítimes i en aigües continentals (llacs, rius) per garantir que es desenvolupa de forma sostenible i segura per a les persones usuàries? 


Grups als quals s’adreça la consulta

Al conjunt de la ciutadania i organitzacions i especialment a: 

  1. Les entitats representatives dels diferents sectors que intervenen en l’àmbit portuari, com son el comercial, l’industrial, el pesquer, el nàutic esportiu i el turístic ( Cambres de Comerç, Confraries, ACPET ) 
  2. Les entitats municipalistes (ACM, FMC) i administracions locals. 
  3. Les persones usuàries dels serveis dels ports, com és el cas dels titulars d’un amarrament o d’un local de negoci. 
  4. A les organitzacions sindicals representatives dels treballadors en el sector dels serveis portuaris. 


Documentació complementària

Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 16 de Maig de 2022
Data de finalització 05 de Agost de 2022
Referència: II-PART-2022-05-499

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-ports-transport-aigues/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglament-llei-ports-transport-aigues/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores