" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Fase 2 de 2
Retorn 21/05/2022 - 12/08/2022
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)