" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Als efectes d'aconseguir una major claredat sobre les obligacions de ser bomber voluntari i...
Bon día,
Respecte al tema de conciliació de la vida laboral amb l'emergència (cas de bbvv de...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Compensació per al deteriorament o destrucció de la roba personal o béns particulars, quan tals...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels...
En l'assegurança d'accidents de l’article 20.3 s'especifica que les despeses són a càrrec de la...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Amb l’objectiu de facilitar la seva disponibilitat, identificar la condició de bomber voluntari...
Els membres de la Secció Activa han de disposar del permís de conducció de vehicles de la...
Seguint la proposta de canvi de paradigma, proposo que els Bombers voluntaris passin a ser...
Cal que els bombers siguin agents de l’autoritat per tal de tenir una bona cobertura legal en...
Promoure la presencia d’un binomi de Bombers Voluntaris per supervisar els preventius de les Ass....
I perquè no fer servir els bombers d'empresa com a bombers voluntaris? Tenim la formació i estem...
Més que una proposta és una pregunta.
M'ha arribat el redactat de la proposta del reglament...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...