" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Tal i com tots els bombers de les administracions disposen de jubilacions anticipades, els...
Definició del nombre d'efectius per parc i que aquests s'assoleixin.
Garanties per complir-ho
...
Fer convocatòries més sovint , garantint un número mínim de bombers als parcs definit per...
Promocionar la secció de bombers juvenils fent que formar part d’aquesta secció consti com a...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes. Per ser bomber funcionari 21 temes....
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Encara que en diguin compensació, la realitat es que ens paguen per fer una feina, a tants euros...
Definir les tasques que poden fer els membres de l'escala de veterans.
- Formació
- Logística
...
Potenciar els coneixements dels bombers voluntaris degut al seu ofici mitjançant la creació i...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
La figura del bomber voluntari és anacrònica i ja no és funcional. És per aixó que s'ha de fer un...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Adoptar una sèrie de mesures per incentivar que el bomber voluntari visqui en el propi municipi...
Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i...