" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, disposa que (article 5): “integren els serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya el cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d’incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d’empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera”.

El Decret 8/2015, aprova el reglament del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris. En el seu article 2 disposa que són membres del cos de bombers voluntaris les persones que, per la seva vocació benèfica social, presten d’una manera altruista les funcions de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments. 


La problemàtica ve donada per les dificultats d’execució del sistema selectiu i de manteniment dels requisits d’ingrés, que ha portat en els darrers tres anys a la revocació de més de 200 bombers voluntaris per diferents causes, com canvis de circumstàncies personals i/o familiars o manca d’implicació.

La figura del bomber voluntari no té cap vinculació laboral amb la Generalitat  i ha de disposar de vocació i d’implicació social, sobretot respecte del municipi on resideix. A la vista d’aquesta realitat, des del Consell de Bombers Voluntaris s’han pres una sèrie de decisions orientades a maximitzar l’eficàcia del sistema i cercar les fórmules més eficients per garantir la implicació territorial i personal dels bombers voluntaris en el temps més perllongat possible.

La intenció de modificar el Decret 8/2015 és establir els mecanismes òptims per tal que en el procediment d’ingrés al cos de bombers voluntaris es valori la integració i arrelament del ciutadà en el territori i la seva vinculació al municipi on hi ha un parc de bombers voluntaris. Així mateix, es vol plasmar la necessitat de que el bomber voluntari mantingui els requisits de proximitat un cop estigui nomenat en l’escala activa.

En ser una activitat individual de conscienciació social i altruista, des del Consell de Bombers Voluntaris es va insistir en la necessitat d’incrementar els vincles territorials i personals amb el parc de referència, garantir la prestació del servei d’emergències en cas de necessitat,  i accentuar  la disponibilitat i la motivació de pertinença.


Objectius de la consulta:

- Millorar els processos selectius d’ingrés a aquest cos i reduir els terminis de resolució de les convocatòries d’ingrés;

 - Garantir i enfortir la implicació i responsabilitat social dels bombers voluntaris;

-  Assolir una optimització dels recursos existentsPropostes Veure tots (57)

Definir 4 tipus de serveis:
- Foc urbà
- Salvament
- Foc forestal
- Servei de llarga durada...
-Procés selectiu més dinàmic i ràpid.
-Premiar aspirants del municipi del parc, cosa que...
Ser bomber voluntari implica un compromís amb la societat, per tant com a requisit per ser-ne...
Bon día, afegir 2 punts:
1- El material que el bomber demana per necessitat, no es demori o que...
Veure tots (57)
Qui hi participa Bombers voluntaris, personal del cos de Bombers de la Generalitat i personal que presti serveis relacionats, sindicats, associacions, ajuntaments i ens locals, persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Desembre de 2019
Data de finalització 20 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2019-12-302

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentbombersvoluntaris/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

14

Participants

309

Seguidores

79

Comentaris

57

Propostes

238

Adhesions