" class="part-icon-bars">

Reglament d'un joc de loteria nou

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret sobre el Reglament d'un joc de loteria nou, organitzat i comercialitzat per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Fase 3 de 3
Retorn 07/04/2019 - 10/04/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa que se sotmet a consulta pública persegueix la creació i regulació d’un joc de loteria en el marc de les funcions atorgades a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) en desenvolupament de la competència estatutària en matèria de joc i apostes.

El segment de mercat en que opera l’EAJA requereix seguir les tendències d’actualització als temps i d’adaptació a l’evolució de les preferències dels ciutadans que hi participen.

És per aquest motiu, que l’EAJA, en desenvolupament de les seves funcions, es planteja la comercialització d’un joc de loteria que doni cobertura a les possibilitats actuals que el mercat presenta, i sempre atenent els valors del joc responsable que impera en tots i cadascuna dels jocs que aquesta comercialitza.


L’objectiu d’aquesta iniciativa entronca amb la pròpia filosofia de les funcions atorgades a l’EAJA en la seva llei de creació, que preveu la seva intervenció en el mercat de les loteries en virtut de la competència estatutària a favor de la Generalitat de Catalunya, per tal d’organitzar i gestionar jocs de loteria amb l’objectiu d’aconseguir ingressos per al Tresor de la Generalitat a fi de ser destinats a polítiques socials.

 En aquest sentit, i atenent l’oferta de joc de loteria per altres organitzacions de loteria de caire estatal i que operen en el territori de Catalunya, l’EAJA proposa l’actualització de l’oferta de jocs que actualment ofereix, introduint-ne de nous en detriment d’altres i d’aquesta forma es manté la innovació requerida per aconseguir mantenir i incrementar el nivell d’ingressos destinats directament a fins socials.

 Aquest joc, és una modalitat de loteria en la qual el jugador participaria en un sorteig amb bitllets que contenen números emesos en funció de la demanda i d’entre un rang prèviament determinat.

Els bitllets contindrien dos números, un primer que participaria en un premi individual, és a dir, un número únic per a cada bitllet i que participaria en un sorteig de números concrets i un segon número, que es pot repetir en més d’un bitllet i que participaria en un sorteig de números del qual resultarien guanyadors el conjunt de jugadors que els tinguessin en el seu bitllet.

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció entre la ciutadania sobre la creació d’un joc de loteria nou que combini les característiques dels jocs passius i mutuals.


Pregunta per a orientar les aportacions


Veieu bé que el joc de loteria que es proposa contingui uns premis individuals i uns premis mutuals col·lectius, amb els que es pugui compartir la sort?


Mecanisme de participació

Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal

Propostes Veure tots (3)

En avaluació
Com a detallista magradaria comentar dues cosetes.
La primera és que no trobo bé que ens haguin...
Acceptades
Soc detallista de loteria de catalunya, sempre es interessant rebre i obtindre jocs nous. Però,...
Acceptades
Com a venedor de loteria de catalunya esta be tot lo que sigui nou per captar clients,per cert...
Veure tots (3)
Qui hi participa Ciutadania en general . Persones integrants de la xarxa comercial de l’EAJA
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Març de 2019
Data de finalització 10 de Abril de 2019
Referència: II-PART-2019-02-216

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentnovaloteria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reglamentnovaloteria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Participants

174

Seguidores

2

Comentaris

3

Propostes

2

Adhesions