" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

1) Té la ciutadania el coneixement suficient per optar pels mètodes ADR en la resolució dels seus conflictes enlloc d’acudir ...

19/09/2023 12:36  

És evident que la ciutadania no té prou coneixement al respecte i que caldria fer més difusió sobre els mètodes ADR i, en especial, sobre la mediació com el mètode més accessible, estructurat i desenvolupat. Com més informada estigui la ciutadania, més elements tindrà per decidir.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87181
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87181/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87181/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A cryptocurrency exchange script serves as a software solution empowering entrepreneurs to establish their cryptocurrency exchange platforms. It lays the groundwork for the creation of a secure and reliable marketplace, allowing users to engage in the trading of diverse cryptocurrencies. The beauty of a cryptocurrency exchange script lies in its customization capabilities, enabling entrepreneurs to tailor the platform to their specific requirements and launch their unique exchange.

Hivelance stands out as the premier cryptocurrency exchange development company, offering script development services that allow you to create a unique platform akin to industry giants like Binance, Coinbase, and Paxful. With the ability to customize the user interface, features, and functionality, Hivelance ensures that your platform reflects your brand and business requirements.

Know more:

Web - https://www.hivelance.com/cryptocurrency-exchange-script
Telegram - Hivelance
Whatsapp - +91 8438595928

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...