" class="part-icon-bars">

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Fase 2 de 2
Retorn 09/11/2023 - 31/12/2024
Fases del procés

COPEC - Aposta per la "Gestió Col·laborativa dels Conflictes"

20/09/2023 23:51  

En relació al concepte ADR caldria cercar-ne la seva traducció al català, per a què fos més entenedor. D’altra banda “La Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)” seria la traducció del terme ADR a Catalunya. Tanmateix el mot “alternativa” significa una alternativa a la via judicial (i policial). Es un enfoc massa jurista. Proposem canviar en nom ADR (acrònim anglès) per GCC: “Gestió Col·laborativa dels Conflictes”

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87203
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87203/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/resolucioalternativadeconflictes/f/3842/proposals/87203/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A Coinbase clone script is a pre-built solution that replicates the features and functionalities of the original Coinbase platform. It aims to help entrepreneurs and businesses rapidly and effectively launch a crypto trading platform. The Coinbase clone script is completely customizable, allowing you to add or remove functionality based on your specific business requirements.

Hivelance's Coinbase clone script is built carefully with advanced technologies and astounding features to amaze a lot of users on the crypto exchange and trading platform.Our Coinbase clone is put through several testing steps to ensure smooth performance across all platforms.

Telegram - Hivelance
Whatsapp - +91 8438595928
Mail - Sales@hivelance.com
web - https://www.hivelance.com/coinbase-clone-script

Hivelance is a well-known blockchain fork development company that assists entrepreneurs in forking their preferred blockchain networks, such as Ethereum, Tron, EOS, Binance Smart Chain (BSC), Matic, Solana, Tezos, Cardano, Avalanche, Cosmos, and others, to establish their own blockchain. We having a group of skilled blockchain developers who have proven their expertise in a number of blockchain fork projects.

We use cutting-edge technology, adhere to best business practises, have a low mistake rate on projects, and have short response times and maintenance schedules due to our quality-driven strategy.

Telegram - Hivelance
Whatsapp - +91 8438595928
Mail - Sales@hivelance.com
web - https://www.hivelance.com/blockchain-fork-development

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...