" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia sobre modificacions en el projecte normatiu relacionat amb el 3r cicle de la planificació hidrològica de Catalunya

#plagestioaigua Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027

Fase 1 de 1
Retorn 14/06/2021 - 31/12/2021
Fases del procés

Pots participar responent a aquest qüestionari.

Qüestionari en relació amb la necessitat de revisar les determinacions normatives del Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Aquest qüestionari us interpel·la en relació a la conveniència o no d'introduir mesures de tipus normatiu per tal de contribuir a resoldre els temes importants relacionats amb el Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.


S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.