" class="part-icon-bars">

Salut en la "Nova Represa"

#salutnovanormalitat Recollint opinions, necessitats i expectatives per a gestionar la salut durant la nova represa post-confinament COVID-19

Fase 3 de 3
Fase de retorn 01/11/2020 - 30/11/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Voleu opinar sobre com serà el futur del sistema de salut català durant la represa post-confinament COVID-19?

Aquest projecte neix de la necessitat detectada pel Departament de Salut de donar veu a la ciutadania i a les seves necessitats i inquietuds dintre la situació actual en la que vivim. En el moment actual de desconfinament on s’estan prenent les mesures per tornar a la vida d’abans, es posa de manifest que les persones tenen molt a dir...

Arrel de la publicació del document del “Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat” i de la feina realitzada pel Consell Assessor de Salut, es posen de manifest una sèrie d’eixos on es parla de sistemes d’escolta, retorn i participació ciutadana. Segons el document, es necessari:

  • Establir canals i espais de diàleg, participació i retorn amb la ciutadania i agents socials.
  • Centrar la intervenció especialment en els grups que han vist més vulnerats els seus drets i condicions de vida. Els eixos de desigualtat com l’edat, el gènere, la diversitat funcional, l’ètnia i la condició de migrant, entre d’altres, generen situacions molt diverses. 
  • Poden ser oportunes accions diversificades en funcíó de cada grup de població.
  • Incloure una perspectiva psicosocial. 
  • Community engagement de la ciutadania (participacíó, solidaritat, confiança, implicació/fatiga...). 
  • Reconèixer i aprofitar la capacitat de corresponsabilitat demostrada per la ciutadania incorporant-la en els processos d’identificació d’aspectes a millorar del sistema.


És per això que neix aquest procés participatiu, on es convida a la ciutadania a compartir la seva experiència, necessitats i expectatives davant la seva situació i així ajudar al Departament de Salut a donar eines per adequar la situació a la ciutadania tenint en compte la seva opinió.

Objectius

  • Conèixer les preocupacions, l’opinió, necessitats i expectatives dels diferents agents en la gestió de la nova normalitat després del període de confinament derivat de la pandèmia generada per la COVID19.
  • Incorporar-les a l’estratègia de gestió de la nova normalitat. 
  • Fer-los partícips d’aquesta estratègia.


Com es durà a terme?

Espais estables de participació

A través d’un focus grup telemàtic es durà a terme una detecció de necessitats i expectatives vers la nova normalitat a què haurà de donar resposta el sistema de salut. A partir d’aquest grup de treball es dissenyarà una enquesta telemàtica, de la que es farà difusió en els àmbits d’acció de cada espai de participació.

Món local

A través d’un focus grup telemàtic es durà a terme una detecció de necessitats i expectatives vers la nova normalitat a què haurà de donar resposta el sistema de salut. A partir d’aquest grup de treball es dissenyarà una enquesta telemàtica, de la que es farà difusió a la resta de representants del món local que no hagin estat interlocutats en el focus grup telemàtic.

Ciutadania

A través de la recollida de dades dels dos focus grups es dissenyarà una enquesta que reculli tots els eixos identificats. Un cop dissenyada es farà una difusió a la totalitat de la ciutadania a través del portal telemàtic participagencat.cat.

El que es decideix Conèixer les preocupacions, l’opinió, necessitats i expectatives dels diferents agents en la gestió de la nova represa després del període de confinament derivat de la pandèmia generada per la COVID19.
Qui hi participa Qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat, organització i/o altres agents interessats en l’àmbit del sistema de salut català.
Com es decideix A partir de l'anàlisi del resultat de la participació de la ciutadania.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Juliol de 2020
Data de finalització 31 de Octubre de 2020
Referència: II-PART-2020-06-340

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/salutnovarepresa/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/salutnovarepresa/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

21

Seguidores

8

Trobades

13

Respostes