" class="part-icon-bars">

Salut en la "Nova Represa"

#salutnovanormalitat Recollint opinions, necessitats i expectatives per a gestionar la salut durant la nova represa post-confinament COVID-19

Fase 3 de 3
Fase de retorn 01/11/2020 - 30/11/2020
Fases del procés

Qüestionari

Qüestionari sobre la represa de l’activitat post confinament del COVID 19

Introducció

L’any 2020 ens quedarà per sempre a la memòria com l’any de la pandèmia. L’aparició de la COVID-19 s’ha endut moltes vides i ens ha paralitzat durant uns mesos. Ara ens cal reprendre la normalitat, però sota una altra visió, tenint en compte l’experiència viscuda.

L’aprenentatge que ens ha comportat la lluita contra la malaltia ens ha de servir per fer les coses millor. Administració i ciutadania hem de col·laborar estretament perquè aquesta nova realitat doni resposta a les necessitats actuals, i molt especialment, a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat. La veu de les entitats que les agrupen és, ara més que mai, imprescindible.

Per això ens adrecem a vosaltres perquè ens respongueu aquest breu qüestionari, elaborat de manera participada. No trigareu més de 10 minuts a fer-ho i ens aportarà molta informació sobre els punts principals en què el Departament de Salut, segons el vostre criteri, hauria d’incidir amb més força.

Recordeu, les preguntes van adreçades al futur, no al passat. La idea és obtenir informació sobre el que caldria fer a partir d’ara, no pas sobre el que ja s’ha fet.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Aquesta enquesta és anònima. L’Administració o el personal de l’Administració que utilitzi aquesta informació està obligat per llei a garantir-li l’anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Teniu dret a no respondre totes les preguntes.

Consideracions prèvies

  • Quan parlem de salut mental, ens referim a malalties com depressió, esquizofrènia, psicosi, trastorn bipolar, trastorn límit de la personalitat, salut emocional...
  • Quan parlem de malalties cròniques ens referim a malalties de llarga durada, en general de progressió lenta, com el càncer, diabetis, hipertensió, ELA...


Degut a la dinàmica participativa que ha conduït a la confecció d'aquest qüestionari, algunes de les preguntes van dirigides específicament a un col·lectiu determinat, explícitament a representants de l'Administració Local (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions...) i a representants de ciutadania amb necessitats específiques de salut (entitats de pacients o persones amb malalties específiques...). Identificareu aquestes preguntes dirigides només a perfils específics, per les instruccions que acompanyen el seu redactat.

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.