" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret per la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un sistema personalitzat de dosificació a les farmàcies.

Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un sistema personalitzat de dosificació a les oficines de farmàcia de Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 23/10/2021 - 22/11/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

FASE DE RECOLLIDA D'APORTACIONS AMPLIADA FINS AL 22 D'OCTUBRE DEL 2021

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2019-2020, impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic mitjançant un sistema personalitzat de dosificació a les oficines de farmàcia de Catalunya.

Amb l’experiència adquirida en aquests anys en la prestació d’aquest servei per les oficines de farmàcia, l’objectiu de la consulta és valorar la possibilitat d’establir un marc normatiu en què es determinin aquelles condicions i requisits que es considerin adients per garantir la prestació del servei per les oficines de farmàcia amb qualitat i seguretat per als seus pacients, avaluar l’àmbit de prestació del servei, si aquest ha de coincidir en l’àmbit geogràfic per a la qual va ser autoritzada l’oficina de farmàcia o si escau delimitar el nombre màxim de pacients a fi de garantir la qualitat, l’equitat i accessibilitat del servei.

 

Canvis que proposa el nou decret

 

Regular les condicions d’accés d’aquest servei a les oficines de farmàcia per tal de:

 

-       Definir l’àmbit objectiu amb la concreció dels requisits exigibles per aconseguir una aplicació homogènia dels requisits en la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació per les oficines de farmàcia.

 

-       Establir les condicions adequades en la prestació d’aquest servei per assolir un sistema personalitzat de dosificació posterior a la dispensació tenint en compte les noves tecnologies.

 

-       Garantir la qualitat del servei farmacoterapèutic amb un sistema personalitzat de dosificació, que permeti incrementar el nombre de pacients dels quals es fa seguiment farmacoterapèutic.

 

-       Millorar el compliment terapèutic dels pacients ambulatoris, facilitant-los la presa de la medicació, per tal que l’ús dels medicaments sigui més segur i eficient, de manera que contribueixi a prevenir i resoldre problemes relacionats amb els medicaments, evitar l’aparició de resultats negatius relacionats amb els medicaments i obtenir una millora dels resultats terapèutics.

 

-       Facilitar l’atenció del pacient de manera compartida entre els diferents professionals sanitaris, tant en l’assessorament al pacient, com en el coneixement de la totalitat de la medicació que pren de manera habitual, la qual cosa permet conciliar el pla terapèutic amb el professional farmacèutic.

 

-       Millorar l’ús racional dels medicament amb una millora en l’obtenció dels resultats farmacoterapèutics i una optimització de la despesa farmacèutica.

 

-       Millorar la detecció dels problemes relacionats amb els medicaments i el control de qualitat.

 

-       Facilitar el seguiment farmacoterapèutic i els possibles canvis en la medicació. 

 

Facilitar que s’apliqui amb garanties jurídiques el compliment de les condicions i requisits en la prestació del servei de seguiment farmacoterapèutic

Propostes Veure tots (16)

Participació de Marc Tarruell Tibau, farmacèutic comunitari i en representació de TI-MEDI en...
Al.legacions presentades pel Grup Fundació Pere Mata- Pere Mata Social - Centre residencial del...
Com a farmacèutic volia donar el meu punt de vista.
Crec que la farmàcia no s'ha de tancar a les...
Proposta d'homogeneïtzació a totes les farmàcies catalanes del preu aplicat al servei...
Veure tots (16)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest decret, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es considera adient convidar de forma directa a participar els representants del sector farmacèutic de Catalunya, en especial, els col·legis professionals de farmacèutics i la federació d’associacions de farmàcies de Catalunya.
Com es decideix A través de les aportacions dels interessats.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Juliol de 2021
Data de finalització 22 de Novembre de 2021
Referència: II-PART-2021-07-410

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/seguiment-farmacoterapeutic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/seguiment-farmacoterapeutic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

29

Participants

17

Seguidores

172

Comentaris

16

Propostes

9

Adhesions