" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre la selecció de personal funcionari interí a l'Administració de la Generalitat

Elaboració d'un projecte de decret que reguli els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms

Fase 2 de 2
Retorn 25/02/2020 - 02/03/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

 

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa


La selecció de personal funcionari interí a l'àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de realitzar de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i publicitat. Així mateix, s'ha constatat la necessitat de regular un procediment homogeni i comú per a tots els departaments de la Generalitat per a la selecció de personal interí per a cobrir els llocs de treball vacants i que aquesta tramitació es faci de forma electrònica. Aquesta regulació homògenia –inexistent en aquest moment- s’ha de fer mitjançant una norma reglamentaria. D’altra banda, es volen preveure mesures específiques que promoguin la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitats que garanteixin el seu accés com a personal funcionari interí.Objectiu de la consulta


Es vol elaborar un projecte de decret que ha de tenir per objecte regular els criteris i el procediment de selecció del personal funcionari interí per cobrir temporalment llocs de treball vacants fins a la seva cobertura per personal funcionari de carrera.


Preguntes per orientar les aportacions


Amb aquesta consulta es volen recollir les aportacions dels ciutadans, de les organitzacions sindicals i de les entitats, especialment les entitats i associacions d'atenció a persones amb discapacitat, per tal d'enriquir i millorar la proposta d'actuació. Des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública es plantegen les preguntes següents per organitzar aquest debat, sense perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats. 

1.- Quins aspectes considereu que s’haurien de tenir en compte en l’articulació d’un procediment comú aplicable a tots els departaments de la Generalitat i organismes autònoms en matèria d’accés a la condició de personal funcionari interí?

 2.- Creieu que el sistema actual ja és prou adequat? Per què? En quins aspectes en concret heu detectat mancances?

3.- Penseu que cal considerar altres alternatives a les proposades com a mesures per a garantir l’efectivitat en l’accés a la condició de personal funcionari interí al col·lectiu de les persones amb discapacitat? 


Qui hi participa Ciutadania. Entitats i associacions d’atenció a persones amb discapacitat. Organitzacions sindicals més representatives.
Departament Departament de Territori
Àmbit funció pública/selecció interí
Grup promotor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Unitat promotora Secretaria d'Administració i Funció Pública
Disposa de retorn
Data d'inici 04 de Febrer de 2020
Data de finalització 24 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2020-01-311

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/selecciofuncionarisinterins/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/selecciofuncionarisinterins/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

20

Seguidores