" class="part-icon-bars">

Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial

Ordenació del sistema d'ocupació pública

Fase 1 de 1
Retorn 20/10/2017 - 13/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial 

Objectius de la consulta:

Impulsar un nou model de concertació territorial de les polítiques d'ocupació que les faci més efectives i properes al territori.

Atendre els col·lectius més vulnerables i més desafavorits.

Construir les polítiques des dels diferents territoris de Catalunya amb els objectius de crear ocupació de qualitat.

Diversificar l’activitat econòmica dels territoris i millorar la qualitat de vida de les poblacions locals i territorials.

Respectar l’autonomia local i reconèixer la diversitat geogràfica i l’existència de diferents realitats socioeconòmiques als territoris de Catalunya.

Incrementar la participació dels col·laboradors socials i la responsabilització dels actors locals tant públics com privats, permetent que la petita i la mitjana empresa puguin esdevenir-se com a veritables generadores d’ocupació.

Integrar els diferents sectors productius existents a nivell territorial per a la priorització dels seus sectors emergents.

Període de la consulta:

15 dies (data inici 20/10/2017 – data fi 13/11/2017)

Grups als quals s'adreça la consulta:

Especialment es considera necessari convidar de forma directa a participar a les entitats representatives de les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives de Catalunya en l’àmbit d’ocupació.

Preguntes específiques per centrar les aportacions i ordenar el debat:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.-Quins criteris hauria de tenir un territori per tal que sigui reconegut com a estratègia territorial?

5.- Quins agents creu que han de ser cabdals en la generació d’ocupació i en el desenvolupament econòmic local del territori?

6- Quan temps de vigència haurien de tenir les estratègies territorials?

Les aportacions a la consulta pública , també es poden fer enviant el formulari que es publica a l'apartat d'informació relacionada a l'adreça següent: direcciosoc@gencat.cat. Sens perjudici, que es puguin fer arribar per altres mitjans admesos en dret.

Els comentaris que es facin al debat complementen el tràmit de consulta pública. Per tal de participar us heu de donar d'alta com usuaris a "Comentar" o bé a "Registra't".

Qui hi participa Especialment es considera necessari convidar de forma directa a participar a les entitats representatives de les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives de Catalunya en l’àmbit d’ocupació.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Octubre de 2017
Data de finalització 13 de Novembre de 2017
Referència: II-PART-2018-05-122

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/servei-public-ocupacio-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/servei-public-ocupacio-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.