" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de l'Estratègia per una Societat Longeva i una Vida Plena

Participa en l'elaboració del document de bases

Fase 2 de 3
Fase de participació 05/07/2024 - 30/09/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Presentació

L’esperança de vida en néixer a Catalunya s’ha incrementat al llarg dels anys, arribant a ser l’any 2022 de 83,49 anys (86,09 anys per les dones i 80,78 anys pels homes). Aquest fet ha generat un increment del número de persones de 65 i més anys. En paral·lel, la taxa de fecunditat a Catalunya ha anat disminuint al llarg dels anys situant-se l’any 2022 en el 1,17 de fills per dona, estant doncs, per sota de la taxa de reemplaçament que es situa en 2,1 fills per dona. En paral·lel, l’edat mitjana de maternitat s’ha anat incrementant situant-se l’any 2022 en 32,64 anys.

El canvi demogràfic a Catalunya s’està consolidant amb l’augment progressiu de la població de 65 anys que continuarà en el futur. Una projecció realitzada per l’IDESCAT, estima que l’any 2030 hi haurà 1.765.609 persones de 65 i més anys (21,86 %) i l’any 2050 hi haurà 2.490.039 persones de 65 i més anys (28,92%).

La societat que vivim ha esdevingut longeva i ho serà encara més en el futur. Aquesta realitat que cal posar en valor, a la vegada suposa un repte social per donar resposta a les necessitats d’una població que cada cop, de forma majoritària, arriba en millors condicions de salut i cura i amb més ganes de ser part activa de la societat de la que formen part. Per fer front a aquesta nova realitat cal un compromís dels poders públics i dels diferents agents de la societat civil (entitats, empreses, professionals, ....) per assolir els nous reptes. Aquests compromisos s’ha de consolidar en una Estratègia per la Societat Longeva i Vida Plena amb la intervenció i complicitat dels diferents cicles de la vida.

Aquesta eina d’intervenció haurà de posar al centre les persones i abordar la seva integralitat al llarg tots els seus cicles de vida i en alguns aspectes especialment el cicle d’envelliment.

És un imperatiu social abordar el concepte de societat longeva i vida plena, que no és altre que incorporar la idea que cada vegada l’esperança de vida és més llarga i hem d’abordar els reptes necessaris per tal d’assolir un envelliment digne.

És, doncs, un projecte de país que demana el debat i els acords entre tots els agents implicats: ciutadania, organitzacions, professionals i forces polítiques.

Aquest procés neix amb la voluntat d’identificar les diferents actuacions i acordar-les per avançar en la construcció d’un model de societat adaptada a una major longevitat que faciliti les condicions per una vida plena en tots el cicles de la vida i molt especialment en el cicle de vida dels majors de 60 anys, treballar pensant en el futur.

Descripció

Amb l'objectiu de crear un entorn deliberatiu s’ha constituït un grup d’experts format per persones expertes de perfils professionals diversos que compten amb anys d’experiència i coneixement en àmbits concrets relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones que han elaborat la proposta de Bases per una Societat Longeva i Vida Plena.

Per incorporar les diferents sensibilitats i visions s’impulsen un procés participatiu amb sessions deliberatives a les 8 vegueries amb 1 sessió per cada territori i es manté oberta durant tres mesos la participació a través d’aquesta web

Entre totes el agents que facin aportacions es concretarà allò que finalment formarà part de la Estratègia per una Societat Longeva i Vida Plena i ho faran per mitjà de les sessions deliberatives entre juny i juliol del 2024.

Per tal de poder-ho fer amb garanties, resulta necessari nodrir l’Espai de l’Estratègia d’evidència, expertesa professional i participació ciutadana. Caldrà disposar, doncs, de les següents fonts d’informació:

El Document de Bases de la Estratègia per una Societat Longeva i Vida Plena, que s’ha elaborat d’acord amb les perspectives dels organismes internacionals (ONU, OMS, UNECE) que han aprovat resolucions i han orientat estratègies per abordar la realitat de les societats longeves. Com a dada més recent, l'any 2015 l'ONU, en aprovar la resolució 70/1, Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, estableix 17 objectius del desenvolupament sostenible, 11 dels quals incorporen directament o indirectament referències a les persones grans. Alineada amb l'ONU, l'OMS declara la dècada 2020-2030 com la dècada de l'envelliment saludable i el Govern de la Generalitat va adoptar aquests compromisos mitjançant el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030, aprovat el 25 de setembre de 2019. I, també, d’acord amb les aportacions de persones expertes en diferents àrees i disciplines que s’han recollit en sessions deliberatives grupals al voltant de quatre dimensions: Entorns d’oportunitats, transicions vitals, vida independent i cures, i investigació i innovació

En el Document de Bases, elaborat entre el març i el juny del 2024, hi figuren sis Reptes socials actuals i futurs, la Diagnosi de les polítiques al voltant de la longevitat i el paradigma dels cicles de vida i la vida plena que esdevenen en 15 principis que estan presents en tota l’estratègia de manera transversal i 4 eixos estratègics: Entorns d’oportunitats, Transicions vitals, Vida independent i cures i Investigació i innovació dels quals emanen 20 àmbits, 20 objectius i 250 accions recomanades que es consideren imprescindibles per a donar resposta als reptes i que requeriran d’un acord ampli.

Un procés participatiu amb ciutadania a títol individual i col·lectiu / entitats sobre les accions recomanades pel grup d'experts.

Aquesta iniciativa participativa es durà a terme de forma presencial en 8 sessions que al territori del 9 de juliol al 26 de setembre i telemàtica en aquest mateix portal, del 1 de juliol al 30 de setembre de 2024.

Realitza aportacions al document de bases! Veure tots (1)

Per garantir les propostes cal:Un consens ampli que garanteixi que les línies d’actuació...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadania en general i Entitats interessades amb el sector.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Oficina de la Gent Gran. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Disposa de retorn No
Data d'inici 27 de Juny de 2024
Data de finalització 03 de Novembre de 2024
Referència: II-PART-2024-06-700

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/societatlongevaividaplena/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/societatlongevaividaplena/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

26

Seguidores

1

Propostes