" class="part-icon-bars">

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

Fase 1 de 2
Participació 30/03/2022 - 29/04/2022
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Elaborar un document legislatiu en format lectura fàcil.Destinar més pressupostos.Elaborar una...
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ve a plantejar les consideracions que...
Aportacions realitzades per Som - Fundació
Propotes realitzades per Som Fundació a la proposta de reforma del Codi Civil de Catalunya en...
Soy una persona con discapacidad que ha sufrido maltrato por parte de su familia ahora mismo...
Creo que sé dice que hay muchas ayudás para personas con discapacidad y que tenemos muchos...
Tenint en consideració que la proposta de text normatiu encara no estàfeta, considerem que el...
Tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia durante 7 años y he pedido...
L'Associació reuneix a centres que tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les...
Maltrato en personas con discapacidad
Hola buenas yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia pedí ayuda a...
La proposta actual que s’ha fet s’adapta a aquests objectius de forma teòrica, tot i que caldrà...
Aportacions que realitza el Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat de l'Associació...
Hola buenas perdón yo tengo una discapacidad y tengo una fundación tutelar por qué he sufrido...
 • Creat el
  27/04/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  29/04/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Proposte resum de les consultes realitzades a famílies i entitats tutelars que treballen amb la...