" class="part-icon-bars">

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

Fase 1 de 2
Participació 30/03/2022 - 29/04/2022
Veure les fases

Canvis a "Soy una persona con discapacidad a la que le gustaría dar su opinión "

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA ANGELES MARIA ANGELES
21/04/2023 19:15
Versions 1 Torna a la proposta