" class="part-icon-bars">

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.

Fase 1 de 2
Participació 30/03/2022 - 29/04/2022
Fases del procés

Canvis a "Decisiones de la persona tutelada "

Versions

Versió 1

Avatar: MARIA ANGELES MARIA ANGELES
31/08/2023 08:22
Versions 1 Torna a la proposta