" class="part-icon-bars">

Projecte de decret relatiu a la composició i funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret relatiu a la composició i funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, prevista a la llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic

Fase 2 de 2
Fase de tancament 22/02/2019 - 22/03/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  21/12/2018 - 21/02/2019

  Fase de participació pública (fins el 21/02/2019)

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  22/02/2019 - 22/03/2019

  Fase de tancament

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar.