" class="part-icon-bars">

Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

Procés participatiu Girona , Tarragona i Lleida

Fase 5 de 6
Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials 23/04/2021 - 15/12/2021
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  21/12/2020 - 18/01/2021

  Introducció

  Introducció de la proposta al portal participa, selecció i contractació de l'empresa consultora responsable del procés, constitució del grup motor i planificació d'accions

 2. 2
  19/01/2021 - 15/02/2021

  Us convidem a participar!

  Identificació d'actors i publicació d'inici de procés a tots els mitjans digitals disponibles

 3. 3
  16/02/2021 - 23/03/2021

  Sessions participatives

  El procés consta de 10 sessions deliberatives: Totes les trobades es faran on line de 10 a 12 del matí. On es trobaran representants de les entitats socials, la SMPRAV, altres departaments de la Generalitat i els ens locals i comarcals. S'organitzen de la següent forma:

  •  6 Sessions deliberatives de debat territorial organitzades per a perfils professionals tècnics i responsebles als diferents territoris implicats: Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona i Lleida. Tindran l’objectiu de recollir totes les aportacions i consideracions dels assistents. (de 16 de febrer a 3 de març)


  • 3 Sessions deliberatives temàtiques, obertes als professionals i responsables de totes les procedències i territoris, del 16 al 23 de març:

  sessió 1: qui forma part de les TPS territorials

  Sessió 2: continguts i límits de les taules territorials i

  Sessió 3: Model organitzatiu

  • Sessió final, el 22 d'abril, per Compartir resultats i rebre aportacions finals


  Finalment, també s'habilita un espai de consulta online on tothom que vulgui pugui fer arribar les seves aportacions.

 4. 4
  23/03/2021 - 22/06/2021

  Presentació de resultats

  De les sessions deliberatives es disposarà d'un informe final resum de totes les aportacions. Aquest informe es presentarà a:

  • la comissió permanent de la TPS
  • en una sessió oberta a tota la ciutadania en el marc del CEJFE.
  • a les diferents TPS de centres penitenciaris i
  • al web del Departament de justícia.


 5. 5
  23/04/2021 - 15/12/2021

  Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials

  La comissió permanent de la TPS generarà un grup de treball que estudiarà l'informe de resultats obtinguts per fer una proposta organitzativa per cada territori, d'acord amb la normativa vigent i els resultats del procés.

  També faran un pla d'implementació de setembre 2021 a juny 2022 arreu de Catalunya.


 6. 6
  02/11/2021 - 30/01/2022

  Retorn

  El grup de treball presentarà la proposta elaborada a:

  a) les Taules dels centres oberts penitenciaris de Girona, Lleida i Tarragona

  b) a la comissió d'enllaç de primer nivell del mes de novembre,

  on s'analitzarà i consensuarà la proposta final per aprovar en el marc del plenari de la TPS de primer nivell el 15 de desembre de 2021.

  A cada territori es faran sessions constitutives per iniciar el treball.