" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

 • -2020-10-29 20:30:00 +0100
 • +2020-11-03 20:30:00 +0100
 • -2020-10-29 20:30:00 +0100
 • +2020-11-03 20:30:00 +0100
Esborrats
 • -2020-10-29 20:30:00 +0100
Addicions
 • +2020-11-03 20:30:00 +0100
Esborrats
 • -2020-10-29 20:30:00 +0100
Addicions
 • +2020-11-03 20:30:00 +0100

Dia i hora d'inici

 • -2020-10-29 18:00:00 +0100
 • +2020-11-03 18:00:00 +0100
 • -2020-10-29 18:00:00 +0100
 • +2020-11-03 18:00:00 +0100
Esborrats
 • -2020-10-29 18:00:00 +0100
Addicions
 • +2020-11-03 18:00:00 +0100
Esborrats
 • -2020-10-29 18:00:00 +0100
Addicions
 • +2020-11-03 18:00:00 +0100
Número de versió 3 de 13 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
Autoria de la versió
Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
Versió creada el 31/07/2020 18:46