" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (TARRAGONA)"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

 • -2021-02-25 21:30:00 +0100
 • +2021-02-25 20:30:00 +0100
 • -2021-02-25 21:30:00 +0100
 • +2021-02-25 20:30:00 +0100
Esborrats
 • -2021-02-25 21:30:00 +0100
Addicions
 • +2021-02-25 20:30:00 +0100
Esborrats
 • -2021-02-25 21:30:00 +0100
Addicions
 • +2021-02-25 20:30:00 +0100

Dia i hora d'inici

 • -2021-02-25 19:00:00 +0100
 • +2021-02-25 18:00:00 +0100
 • -2021-02-25 19:00:00 +0100
 • +2021-02-25 18:00:00 +0100
Esborrats
 • -2021-02-25 19:00:00 +0100
Addicions
 • +2021-02-25 18:00:00 +0100
Esborrats
 • -2021-02-25 19:00:00 +0100
Addicions
 • +2021-02-25 18:00:00 +0100

Descripció (Català)

 • -

  Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.

  Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió.

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


 • +

  Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.

  Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió.

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

  • +
  • Esborrany Pla de Mesures Taula 4
  • +
  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
  • +


  • -<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"</strong>&nbsp;Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes&nbsp;" en l'àmbit de TARRAGONA.</p><p>Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/ahCgV_OX-Ms?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió.</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2366/Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_practiques_agricoles_i_ramaderes._Esborrany_Pla_de_Mesures.pdf" target="_blank">Esborrany Pla de Mesures Taula 4</a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2385/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3._Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_pr%C3%A0ctiques_agr%C3%ADcoles_i_ramaderes.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 4. </a></li></ul><p><br></p>
  • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"</strong> Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.</p><p>Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/ahCgV_OX-Ms?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió.</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul>
  • +<li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2366/Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_practiques_agricoles_i_ramaderes._Esborrany_Pla_de_Mesures.pdf" target="_blank">Esborrany Pla de Mesures Taula 4</a></li>
  • +<li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2385/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3._Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_pr%C3%A0ctiques_agr%C3%ADcoles_i_ramaderes.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 4. </a></li>
  • +</ul><p><br></p>
  Esborrats
  • -

   Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.

   Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià


   Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió.

   Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:  Addicions


 • +

  Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.

  Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió.

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

  • +
  • Esborrany Pla de Mesures Taula 4
  • +
  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
  • +

  • Esborrats
   • -<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"</strong>&nbsp;Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes&nbsp;" en l'àmbit de TARRAGONA.</p><p>Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/ahCgV_OX-Ms?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió.</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2366/Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_practiques_agricoles_i_ramaderes._Esborrany_Pla_de_Mesures.pdf" target="_blank">Esborrany Pla de Mesures Taula 4</a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2385/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3._Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_pr%C3%A0ctiques_agr%C3%ADcoles_i_ramaderes.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 4. </a></li></ul><p><br></p>
   Addicions
   • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"</strong> Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA.</p><p>Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/ahCgV_OX-Ms?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió.</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul>
   • +<li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2366/Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_practiques_agricoles_i_ramaderes._Esborrany_Pla_de_Mesures.pdf" target="_blank">Esborrany Pla de Mesures Taula 4</a></li>
   • +<li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2385/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3._Taula_4._Contaminaci%C3%B3_associada_a_pr%C3%A0ctiques_agr%C3%ADcoles_i_ramaderes.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 4. </a></li>
   • +</ul><p><br></p>
   Autoria de la versió
   Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
   Versió creada el 18/02/2021 15:33