" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Estudi del litoral i mesures de prevenció dels efectes del canvi climàtic

24/09/2019 00:52  
Rebutjada
Actualment els municipis del litoral desconeixem l'impacte que pot tenir el canvi climàtic. Es proposa fer un estudi del litoral per trams, un estudi que faci una diagnosi, una anàlisi d'alternatives segons diferents escenaris, els objectius o fita, i les intervencions o accions concretes a desenvolupar per assolir-la. ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l’'Oficina catalana del canvi climàtic, Organisme competent: Canvi Climàtic.gencat.cat https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/publicacions/. Informació addicional: Informe 1/2021 CADS, Un Litoral al Límit. Oficina Tècnica de Canvi Climàtic, Diputació de BCN.

Com a ACA, dins el programa de mesures 2021-27 s'ha incorporat una mesura per fer un estudi específic d'adaptació als efectes del canvi climàtic a la demarcació per a la seva futura consideració en la revisió del pla (D3.004). 

Referència: II-PROP-2019-09-76268
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/76268/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/76268/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots