" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

119_Aclarir les possibles intervencions en els rius temporals

15/12/2019 20:32  
Acceptades
És important definir amb claredat què es pot fer i què no en els rius temporals, perquè alguns informes són confusos i no queda clar. El Reglament del Domini Públic Hidràulic de desembre de 2016 no queda clar els criteris que estableix i genera dubtes perquè no s’ha desenvolupat, com sí que han fet en altres comunitats.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Des de l'ACA s'estan impulsant projectes per millorar el coneixement dels rius temporals i tenir més clars els criteris per al seu control i la seva gestió. A partir de la participació en el projecte LIFE TRIVERS (http://www.lifetrivers.eu/ca/) es va avançar molt. Al Programa de Mesures s'ha inclòs una mesura específica per rius temporals, mesura F1.002.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Indústria i Empresa
30 Octubre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb sector d'Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77375
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77375/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77375/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots