" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

294_ Recuperació del Baix Francolí

23/12/2019 12:26  
Acceptades
Recuperar la zona del Baix Francolí, donat que no baixa aigua de juny a novembre i no queda cap toll en 5-6 quilòmetres fins al mar. És important impulsar mesures per aconseguir que quedi algun punt estable d’aigua.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Caldria identificar si el fet que se sequi a l'estiu és natural o està causat per captacions o derivacions d'aigua. En el cas que fos per alteració humana, caldria identificar les captacions causants. Al Francolí és obligatori respectar el règim de cabals ambientals establert en el Pla de gestió vigent (Decret 1/2017) des de Juny de 2020. El programa de mesures ha incorporat una mesura de restauració fluvial del Francoli (A2.056).

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77566
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77566/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77566/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots