" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

303_ Suport a les entitats per analitzar espècies exòtiques i invasores

23/12/2019 12:34  
Acceptades
Poder fer anàlisis i actuacions als principis de les colonitzacions, que és quan cal i no més endavant (fer els censos de població, analitzar necessitats, etc.)

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

S'ha posat en marxa un encàrrec de gestió a Forestal Catalana per l'erradicació i control d'espècies exòtiques invasores (EEI) per l'Alternanthera philoxeroides a la conca del Besòs, que pot ampliar-se per altres problemàtiques i espècies. També s'ha de desenvolupar un estudi per la priorització i planificació d'accions per aquelles masses d'aigua amb més pressions per les EEI (mesura A4.0011). També s'han previst plans d'erradicació per les EEI prioritàries (mesura A4.012).

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77575
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77575/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77575/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots