" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_01_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:39  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El tema de la restauració de les zones fluvials preocupa especialment perquè no es tracta només de plantejar una acció concreta de restauració hidromorfològica, sinó que en primer terme, s’ha de tenir en compte el manteniment de les accions de restauració. I en segon terme, plantejar que potser és preferible consolidar actuacions ja realitzades que realitzar-ne de noves.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA promou projectes de restauració hidromorfològica amb la finalitat d'assolir l'estat ecològic dels rius, però alhora compatibilitzant la prevenció d'inundacions amb l'ús de solucions basades en la natura (zones de laminació natural, connexió lateral amb les terrasses al·luvials, recuperació de meandres...) basat en una priorització tenint en compte les característiques de cada zona, la factibilitat tècnica i la mínima intervenció per tal que el manteniment sigui el mínim.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80100
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80100/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80100/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots