" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

T1_07_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:47  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. No s’entenen els criteris per catalogar les masses d’aigua, perquè no pot ser que només es contempli el volum d’aigua, sinó que cal tenir en compte el valor que aporten per a l’ecosistema. Cal veure el seu paper i valor ecològic com connectors naturals. En aquest sentit, s’assenyala la Llacuna i el barranc de Santes Creus que no es contemplen com una massa d’aigua pel document IMPRESS. I els torrents de capçalera de la zona de Santes Creus tenen un gran valor afegit perquè tenen una gran importància per l’ecosistema de les zones humides.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

La delimitació de les masses d’aigua es va fer d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua (sistema A de classificació), partint de conques drenants de més de 10 km2 i estanys de més de 0,5 km2 de superfície. Aquests criteris van ser lleugerament matisats o modificats per englobar punts de referència situats aigües amunt (i, per tant, en conques més petites), o estanys i zones humides a partir de 0,8 ha de superfície, o més petites però en condicions properes a la referència. Cal tenir en compte, com ja apuntava la Guia europea d’identificació de masses d’aigua (Guidance Document No 2, Identification of Water Bodies), que tot i que calia arribar a un compromís entre la mida de les masses d’aigua i el seu nombre total, a fi que fos gestionable, la DMA estableix un marc de protecció per a totes les aigües, encara que no hagin quedat delimitades com a massa. En aquest sentit, es reconeix el valor dels barrancs i llacunes esmentades, i també estan protegides per la Llei d'aigues i s'hi poden aplicar mesures.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80106
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80106/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80106/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots