" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_06_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:29  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És important tenir en compte en els plecs tècnics concrets com es valora la qualificació empresarial de les empreses que poden accedir als projectes, perquè això condiciona la tipologia d’empreses que poden accedir-hi. En funció de com es realitza el plec de clàusules es poden deixar fora empreses que poden oferir alternatives creatives i innovadores amb un gran impacte ambiental, i acabin accedint empreses en funció de la seva grandària o volum de negoci.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

A les licitacions de les actuacions que executa l’Agència, tant de redacció de projecte com d’execució d’obra, es defineix la solvència econòmica i la solvència tècnica que han de tenir les empreses per poder-se presentar a la licitació.

Aquestes solvències queden establertes al plec de clàusules administratives de cada licitació, i es defineixen en funció del què determina la normativa de contractació pública, i en funció de la tipologia de l’actuació. I es defineixen amb la voluntat d’obrir a la màxima concurrència les licitacions.

En aquests contractes es requereixen uns perfils professionals per les persones que han de participar al contracte, perfils que són definits en funció de la tipologia de l’actuació. Aquests perfils es defineixen també amb la voluntat d’afavorir la màxima concurrència, tenint en compte al mateix temps les competències professionals de les diferents titulacions existents.

Pel què fa a la possibilitat d’oferir alternatives per part de les empreses licitadores, això és possible en la modalitat de licitació conjunta de redacció de projecte i execució d’obra, modalitat que la llei limita a casos excepcionals, fet que dificulta la seva utilització de manera generalitzada a les actuacions que executa l’Agència.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80129
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80129/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80129/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots