" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Acceptades

Nova proposta. Fer un estudi de com gestionar els sediments, ja que es considera molt important valorar com evolucionen i gestionen els sediments. És important que l’estudi es realitzi des del rigor i el coneixement científic, evitant els interessos dels possibles grups de pressió i agents beneficiaris de la gestió dels sediments, com poden ser les empreses d’àrids.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Durant el període 2016-21 s’han dut a terme els treballs d’anàlisi i propostes de gestió dels sediments en embassaments de les conques internes de Catalunya amb els següents objectius generals: 1) Avaluar l’aportació de sediments al litoral i millorar el coneixement dels efectes de la retenció del sediment als embassaments; 2) Millorar el disseny dels cabals generadors mitjançant la realització de proves pilot de seguiment dels seus efectes aigües avall dels embassaments de la Baells i de Susqueda i, 3) Proposar mesures i recomanacions per millorar la gestió del sediment fluvial. Els principals resultats es publicaran a la pàgina web de l'ACA. Les mesures a dur a terme en el període 2022-27 vindran determinades per les conclusions d'aquests treballs. Els futurs treballs s’emmarcaran dins de la línia de caracterització i gestió de la morfodinàmica fluvial i els sediments a les masses d'aigua de Catalunya. Per aquesta línia. s’ha incrementat el pressupost reservat (mesura A1.006). Tanmateix, quedarà pendent dur a terme les actuacions relatives al control i restricció d'activitats extractives. A la web de l'ACA hi ha un apartat en el que publiquem el que anem treballant en aquest sentit http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-manteniment/cabals-generadors-i-sediments/

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80142
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80142/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80142/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots