" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

193_Fuites de la xarxa

17/12/2019 17:49  

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'ACA focalitza la seva col·laboració amb l'aigua en alta. En el cas de l'aigua en baixa es competència municipal suportada per la tarifa. No obstant, cal assenyalar la inclusió en la normativa catalana d'una nova obligació, que estableix el deure de les entitats subministradores de realitzar i publicar cada dos anys auditories d'eficàcia hidràulica de les seves xarxes de distribució. En aquests moments l'ACA està redactant una guia per la redacció de les auditories.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Administracions
07 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77452
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77452/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77452/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots