" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
Acceptades
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Donar retorn a la ciutadania quan es promou la participació ciutadana.
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
En avaluació
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...