" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
Acceptades
Treballar en la línia d’optimització de costos a partir de l’anàlisi de la rendibilitat dels...
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
En avaluació
Les dificultats per la traspàs de dades entre departaments fa que siguin necessaris mesures que...
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
Acceptades
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Acceptades
Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal protegir i...
  • Creat el
    12/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0