" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

383_Normativa a nivell local

10/01/2020 17:11  
Acceptades
Promoure normatives a nivell local per aterrar la normativa global a la proximitat territorial, perquè la Llei del Canvi Climàtic és molt general i no acaba d’incidir en la dimensió local.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es promouen col·laboracions amb les agrupacions d'administracions locals per potenciar la disponibilitat de dimensió amb recursos tècnics suficients i inversions en la millora de la captació, tractament i transport fins a dipòsit de capçalera.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77715
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77715/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77715/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots