" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_02_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 11:43  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es recarreguen els aqüífers a partir de l’ús d’una font alternativa, en el cas de la Costa Brava l’alternativa seria l’abastament que li pot fer en alta el Consorci de la Costa Brava. I això pot implicar més sobreexplotació del Ter, en detriment de les fonts de proximitat que tenien fins ara aquests municipis.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es potencia la gestió conjunta de les diferents fonts de subministrament segons unes regles d'explotació que optimitzin la seva explotació, tenint en compte les restriccions i realitats existents en cada font de subministrament.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80165
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80165/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80165/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots