" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_03_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 11:44  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Cal tenir en compte la problemàtica habitual dels contaminants, com poden ser els nitrats que afecten a l’explotació d’aquests aqüífers d’aquest nivell freàtic, a nivell d’ús de pous.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Amb el tema dels contaminants hi ha dues línies de treball. Una primera línia d’incidir en les activitats contaminants per a que deixin de ser-ho (correspon a l’àmbit d’una altra Taula). I una segona línia, el tractament de potabilització d’aigua contaminada. En aquest sentit, l’ACA ofereix subvencions a un organisme local (Ajuntament, consorci o mancomunitat), per ajudar a adequar el tractament a la qualitat de les aigües que tenen. Quan més petit és el municipi i més greu és el problema, l’ACA aporta més percentatge d’ajuda (pot arribar fins el 80% en els municipis més petits), tot i que el municipi sempre ha d’implicar-se posant una part, en el marc de la corresponsabilitat.  

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-01-80166
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80166/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80166/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots