" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_06_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 11:48  
Acceptades

Nova proposta. Les noves depuradores han de tenir en compte la seva ubicació, i a quins sistemes agrícoles o d’altre tipus poden beneficiar altres sistemes i facilitar l’aprofitament de l’aigua.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA fomenta el suport a les administracions actuants competents per tal de promocionar l'ús de l'aigua reutilitzada en substitució de captacions d'altres fonts de subministrament i estableix la col·laboració econòmica en els costos d'inversió i de explotació. Amb relació al procés de tractament, des de l’ACA s’intenta fomentar mesures alternatives per garantir el subministrament per connectar-se a xarxes supramunicipals però, no per abandonar l’ús de les fonts locals d’aigua, sinó perquè incrementin la garantia. Per optimitzar l’aigua estan previstes ajudes als ens locals.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80169
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80169/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80169/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots