" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T2_11_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 12:37  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura B2.018, referent a la realització d’experiències per a la promoció de l’aprofitament de les aigües grises, especialment en localitats turístiques, pot ser molt interessant.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquesta mesura busca promoure noves experiències i practiques, inspirades en un hotel de Lloret de Mar (projecte NEXTGEN) que ha instal·lat aquest sistema d’aprofitament d’aigües grises amb resultats molt interessants. Actualment l'ACA està finançant el projecte de recerca Suggereix (aiguaregenerada.cat) on aquest hotel és un cas pilot. Així mateix ACA es sòcia del projecte Watersavereuse (https://lifewatsavereuse.eu/ca/benvinguts/) en que es treballa en aquestes línies.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80196
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80196/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80196/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots