" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T2_13_Gestió de sequeres

04/01/2021 12:38  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la realització dels Plans d’Emergència de Sequeres i ordenances municipals per la gestió d’episodis de sequera, hi ha algun suport, assistència o document model bé en l’elaboració del Pla de Sequeres?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

S’informa que a la web de l’ACA està disponible el document “Recomanacions per als municipis per a la redacció́ dels plans d’emergència”. La Diputació de Barcelona també facilita documentació de com redactar aquestes ordenances: “Ordenança tipus sobre l’estalvi d’aigua” https://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdf-OrdenancaAigua-pdf.pdf. I l’experiència d’ajuntaments molt diversos: Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal, etc. o la creació de Comissions de treball per elaborar l’ordenança de manera consensuada, com a l’Ajuntament de Roda de Barà. L’objectiu sempre és ajudar l’ajuntament a prendre les mesures necessàries en cada moment, i haver pactat dintre de l’àmbit municipal els procediments per aplicar les mesures de restriccions abans de que la situació es produeixi.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80198
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80198/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80198/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots