" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_01_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:43  
Acceptades

Nova proposta. Amb relació a la mesura B1.012 dels estudis de recursos d’un seguit de derivacions, s’assenyala que, tenint en compte que el Pla de mesures és pels anys 2022 al 2027, seria interessant que el finançament que hi hagi, més enllà de l’assignació econòmica per la realització dels estudis, també contempli l’execució d’alguna de les oportunitats que se’n desprengui dels estudis. És a dir, que es pugui materialitzar alguna de les accions resultat de l’estudi.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'objectiu de l'estudi és donar informació per tal d'establir les mesures més adients per incrementar la eficiència en la gestió de l'aigua.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80203
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80203/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80203/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots