" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_05_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:46  
Acceptades

Nova proposta. Cal trobar sistemes de gestió coordinada supramunicipal. En èpoques de sequera, els municipis intenten recuperar els pous ubicats en el seu terme municipal. I en els municipis més petits tot i que hi ha mesures de suport econòmic, sovint manca el suport tècnic necessari. Per aquest motiu, es demana un lideratge tècnic de l’ACA, especialment en temes d’abastament en els municipis petits.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’ACA dona suport econòmic als ens supramunicipals (mancomunitats, consells comarcals) perquè aquests puguin donar resposta a aquesta necessitat des de la proximitat i des d’una perspectiva local. Per tant, la línia de suport passa per dotar de les eines necessàries als ens locals supramunicipals.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80207
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80207/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80207/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots