" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
  • Creat el
    10/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear els Consells de Conca com un espai de referència per conscienciar i explicar a la...
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal protegir i...
  • Creat el
    12/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del...
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).