" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
En avaluació
Cal una millor coordinació entre administracions en la gestió dels protocols d’emergència.
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
En avaluació
És fonamental que la participació doni uns resultats concrets i que aquests es facin arribar a...
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès...
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Acceptades
La recuperació de costos ha d’anar lligada a altres temes, com si es reutilitza, el nombre de...
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...