" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

103 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Fer molta recerca i fer propostes noves per minimitzar els danys de les avingudes,...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El concepte de llera bruta o mal conservada...
En avaluació
Nova proposta. Treure formigó dels trams fluvials, no només fora de les zones urbanes sinó també...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de l’àmbit de protecció són...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En què es traduirà a nivell metodològic...
En avaluació
Nova proposta. Investigar i promoure, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia,...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA.La Directiva d'inundacions és la que estableix...
En avaluació
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’entén que la mesura 13.04.02. Manteniment i...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Nova proposta. Seria bo que l’Agència rebés la informació del planejament urbanístic, inclosos...
Acceptades
Fer una planificació dels usos del lateral dels rius i si és zona inundable estudiar com es...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que...
Acceptades
Acceptar el territori tal i com el tenim, minimitzant les coses que ja s’han fet malament i ,...
En avaluació
Fer experiències pilot, com per exemple obrir meandres per ribera pública i generar sistemes...
En avaluació
Nova proposta. Establir algunes ràtios o algunes obligatorietats per concretar com s’aplica...
En avaluació
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.03.02.Execució...