" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_09_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 12:49  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. A propòsit de la mesura B2.020, s’observa si la dessalació és la solució més sostenible per millorar la garantia de l’abastament, donat que energèticament és tant intensiu fins el punt de promoure un Parc d’energies renovables per la compensació parcial dels increments dels costos energètics al cicle de l’aigua.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Les millores en el cicle de l'aigua, tant per potabilització com per depuració, conjuntament amb la major exigència i amplitud dels requeriments sobre la qualitat de l'aigua tractada, comporta l'aplicació de tecnologies amb major consum energètic. El parc d’energies renovables no es proposa com una mesura vinculada a la dessalinitzadora, sinó en la voluntat de ser neutres en el consum i la producció d’energia. I el fet de que estigui recollida en les mesures del 3er Cicle de Planificació no vol dir que el responsable o el cost de la mesura corri a càrrec de l’ACA. Per exemple, aquesta va a càrrec de ATL. L'observació no aporta una alternativa al subministrament d'aigua que es pugui valorar.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80211
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80211/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80211/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots