" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_21_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:58  
Acceptades

Nova proposta. Amb relació a la mesura B1.030 que fa referència a l’ordre de subvenció per actuacions de millora en la gestió dels recursos en l’àmbit de les comunitats d’usuaris d’aigües, també contempla la creació de noves comunitats d’usuaris? Es podrien constituir d’altres a la zona de Barcelona o la Plana del Besòs.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es pot considerar una concreció de la proposta. El Pla de Gestió promou la gestió unificada de les fonts de subministrament mitjançant la creació de les estructures organitzatives necessàries, sempre que es desenvolupin d'acord amb la normativa vigent.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80223
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80223/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80223/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots