" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_26_Gestió de sequeres

04/01/2021 13:01  
Acceptades

Nova proposta. Per la obligatorietat de l'elaboració del Pla de Sequeres caldria contemplar el consum d’aigua i no només la població, perquè alguns municipis que tenen un gran consum. Es pregunta si a part del número total d’empadronats a un municipi (20.000 habitants) hi ha altres criteris per obligar a realitzar un Pla de Sequera.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'únic criteri que obliga a tenir un Pla de sequera és que la població superi els 20.000 habitants. No obstant, el PGDF permet subvencions específiques als municipis de menys de 20.000 habitants perquè realitzin els seus Plans de Sequera, tot i que no és obligatori que el tinguin. Tot i això, tots els municipis, tinguin o no Pla de sequera, han de cenyir-se a les restriccions establertes. També existeixen “Reglaments de Servei”, o “Ordenances del Servei d’Aigua” tipus. Per exemple, la Diputació de Barcelona té un document de referència que serveix com orientació a la redacció d’una ordenança del servei d’aigua, eina molt important, i no tots els municipis en disposen. El Pla Director d’Abastament, el Pla de Sequera i les ordenances de gestió del servei s’han de coordinar i estar adaptades a cada municipi.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80228
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80228/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80228/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots